100 órás tőzsdei szakvizsga felkészítő

A Közép-európai Brókerképző Alapítvány 2017. szeptember 9-től ismét elindítja a tőzsdei és értékpapír-piaci ismereteket nyújtó tanfolyamát, melyre modulonként is lehet jelentkezni. A modulok jelentkezési határidejét lásd az egyes modulok leírásánál.

A tőzsdei tanfolyam célja, hogy

 • Megismertessük veled a legfontosabb értékpapír-piaci fogalmakat, és a jogszabályi hátteret
 • Megtanítsuk a Budapesti Értéktőzsde szabályzatait és működését
 • Bepillantást nyerj a különböző befektetési lehetőségekbe
 • Átlásd az értékpapír piac alapvető összefüggéseit.

Kiknek ajánljuk a tőzsdei szakvizsga felkészítőt?

Mindazoknak, akik ezen a területen szeretnének dolgozni, és alaposabb, elméletileg is megalapozott ismereteket kívánnak szerezni az értékpapír-piac működéséről.

Milyen képesítés szerezhető a tanfolyam elvégzésével?

A 100 órás tőzsdei szakvizsga felkészítő tanfolyam 4 alapmoduljának elvégzése, majd a sikeres vizsga után Tőzsdei Szakvizsga Bizonyítványt állítunk ki számodra.

Amennyiben az 5., Határidős piacok modulból is sikeres vizsgát teszel, úgy Határidős piaci vizsga igazolást kapsz tőlünk.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Brókerképző Alapítány tájékoztató füzet 2015-2016

2017/2018-as tájékoztató

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

A 100 órás tőzsdei szakvizsga előkészítő tanfolyamunk 4+1 modulból épül fel, melyekre külön-külön és együtt is tudsz jelentkezni.

Bevezetés az értékpapír-piacokba 

A tőkepiac jogi-szabályozási környezete
Modulfelelős: Dr. Tomori Erika, GFMT Ügyvédi Iroda

 

Az értékpapírpiac polgári jogi alapvetése
 • A szerződés fogalma, érvényessége, létrejötte, megszűnése, a követelések elévülése
 • Egyes speciális szerződések
 • Adás-vétel csere bizomány megbízás letét vételi jog
 • Elővásárlási jog visszavásárlási jog
 • Biztosítékok: zálogjog, óvadék, kezesség, bankgarancia
Pénzzel kapcsolatos fogalmak
 • Foglaló, bánatpénz, előleg, kamat, kötbér
 • Az értékpapírokról általában
 • Az értékpapír jogi fogalma
 • Az értékpapírok fajtái
 • Az értékpapírok előállítása, megsemmisítése
Az egyes értékpapírok szabályozása
 • A váltó
 • A csekk
 • A közraktári jegy
 • A kötvény
 • A kincstárjegy
 • A letéti jegy
 • A jelzáloglevél
 • A kárpótlási jegy
 • A befektetési jegy
 • A kockázati tőkealap-jegy
 • A vagyonjegy
 • A részvény
 • A másodlagos értékpapír
A tőkepiaci szabályozás, különös tekintettel
 • a Felügyeletre;
 • az értékpapírok zártkörű és nyilvános forgalomba hozatalára;
 • a nyilvánosan működő részvénytársaságban való befolyásszerzésre;
 • a tőkepiaci szereplőire;
 • a befektetési és árutőzsdei szolgáltatások végzésének szabályaira;
 • a tőzsdére;
 • a befektetők védelmére, a Befektető-védelmi Alapra;
 • az elszámolóházra,
 • a központi értéktárra és a központi szerződő félre;
 • a választott bíróságra.

 

Az előadások időpontjai: 2017. szept, 9., szept. 16., szept. 23., szept. 30., okt. 7., okt. 14.

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 4.

A modul díja: 88.900.- Ft

JELENTKEZEM A MODULRA

Az értékpapír-piacok működésének közgazdasági háttere 

Modulfelelős: Dr. Martin Hajdu György, a Tőzsdei Szakvizsga Bizottság elnöke

 

Az értékpapírpiacok makrogazdasági háttere, összefüggései
 • alapvető makrogazdasági összefüggések és szereplők piacvezérelt tőkeáramlási csatornák
 • az értékpapírpiacok alapvető szerepe a gazdaságban a pénzügyi közvetítő rendszer elemei és csoportosításuk hazai és nemzetközi tőkepiaci folyamatok és tendenciák
Gazdaságpolitikai alapvetés, értékpapír-piaci kihatások
 • a gazdaságpolitika fogalma gazdasági indikátorok és statisztika
 • a gazdaságpolitika elemei és eszköztára a költségvetési politika jellemzői és hatása az értékpapírpiacokra
 • a mai pénz tartalma és keletkezése monetáris politikai alap- fogalmak és összefüggések
Az állampapírpiac szerkezete, szereplői, működése
 • az államadóság keletkezése az államadóság kezelése
 • a hazai állampapírpiac instrumentumai és értékesítési módszerei az állampapírok másodlagos és származékos piaca
 • az állampapírhozamok alakulása, számítása, állam- papír-piaci indexek az állampapírpiacok fejlődésének nemzetközi tendenciái
A vállalati értékpapírok piaca
 • az értékpapírok csoportosítása és kockázataik, speciális értékpapírok
 • értékpapír-piaci innováció
 • vállalati finanszírozási és értékpapír tranzakciós típusok
 • részvény értékesítések szervezése és menete
 • a vállalati értékpapírok másodlagos piaca, az értéktőzsde szerepe és működése tőzsdei kereskedési rendszerek, tőzsdei megbízási és ügylettípusok tőzsdeindexek számítása és jelentése
 • a BÉT és a BUX jellemzői, története, aktuális kérdései
A vállalatok pénzügyi elemzésének alapjai
 • számviteli alapösszefüggések a pénzügyi kimutatások és mutatók jelentése és tartalma
 • a piaci mutatók tartalma és használata
 • részvényárfolyamok elemzése
 • részvényértékelési alapelvek

 

Az előadások időpontjai: 2017. okt. 28., nov. 4., nov. 11., nov. 18., nov. 25., dec. 2.
Jelentkezési határidő: 2017. október 20.

A modul díja: 88.900.-  Ft

JELENTKEZEM A MODULRA

Értékpapírszámtan 

Modulfelelősök: Dr. Száz János, Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügy tanszék
Fazakas Gergely, Budapesti Corvinus Egyetem, Befektetések tanszék

 

Hozam- és jelenérték számítás
 • különböző időpontbeli pénzek
 • jelenérték, jövőbeli érték és speciális pénzáramlások jelenértéke (járadékok)
 • váltók, kamatozó kincstárjegyek
Pénzpiaci értékpapírok értékelése
 • egyéb pénzpiaci instrumentumok
 • hozam, kamatláb, diszkontráta
Tőkepiaci értékpapírok értékelése
Kötvények
 • Kamatszelvényes kötvények értékelése
 • Kamatfizetés gyakorisága, törlesztési feltételek
 • Zéro-coupon kötvények
 • Nettó árfolyam, bruttó árfolyam
 • Kötvényhozam fogalmak
 • Kötvények átlagos futamideje, árfolyamérzékenység
Részvények
 • Részvények osztaléka, vállalati osztalékpolitika
 • Stabil osztalékhozamú részvények értékelése
 • Növekedő osztalékhozamú részvények értékelése
 • Vállalati növekedési lehetőségek értékelése
 • Osztalék árfolyamemelkedés
 • Osztalékhozam, P/E mutató fogalma, alkalmazása
Opciók árának elmélete
 • opciók fogalma, fajtái, csoportosítása
 • opciók árazási modelljei (Black Scholes, binomiális modell)
 • opciók értékét meghatározó tényezők
Opciós stratégiák
 • több opciós pozíció együttes értéke
 • spekulatív stratégiák fedezeti stratégiák arbitrage stratégiák
Opciós értékpapírok értékelése
 • átváltható kötvények árazása
 • részvényutalványok (warrantok) árazása

 

Az előadások időpontjai: 2018. jan. 6., jan. 13., jan. 20., jan. 27., febr. 3., febr. 10., febr. 17., febr. 24.

Jelentkezési határidő: 2018. január 2.

A modul díja: 120.650.- Ft

JELENTKEZEM A MODULRA

A Budapesti Értéktőzsde, a Központi Elszámolóház és Értéktár, valamint a KELER KSZF Központi Szerződő Fél szabályzatai, konvenciói és útmutatói 

Modulfelelősök: Dr. Szalay Rita, BÉT Zrt., Varga-Balázs Attila, BÉT Zrt. Pittner Beatrix és Mátrai Károly, KELER

 

A Budapesti Értéktőzsde és szabályzatai
 • A BÉT rövid története, működése, szervezeti felépítése
 • A tőzsdetagság szabály- rendszere
 • Tőzsdetagság
 • Kereskedési jog
 • Tőzsdei kibocsátók – bevezetés és forgalomban tartás
 • Piaci visszaélések (piac- befolyásolás, bennfentes kereskedelem, stb.)
 • Kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén
 • a tőzsdei kereskedésről általában
 • az azonnali piaci kereskedés szabályai
A KELER Zrt. Általános Üzletszabályzata
A KELER KSZF Általános Üzletszabályzata
 • II. Általános Rendelkezések
 • VI. A KELER KSZF által garantált tőzsdei ügyletek elszámolása
 • VIII. A KELER KSZF által nem garantált ügyletek elszámolása

 

Az előadások időpontjai: 2018. márc. 3., márc. 24., ápr. 7., ápr 14.
Jelentkezési határidő: 2018. február 26.

A modul díja: 76.200.- Ft

JELENTKEZEM A MODULRA

Határidős piacok

Modulfelelősök: Dr. Walter György, Budapesti Corvinus Egyetem, Pittner Beatrix és Mátrai Károly, KELER KSZF

 

Határidős árfolyamok elmélete I-II.
 • kamatlábra vonatkozó határidős árfolyam
 • devizák határidős árfolyama
 • indexek határidős árfolyama
 • bázis fogalmak, értelmezése
Határidős kötések és azok elmélete
 • tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős kötések
 • tőzsdei kötések határidős piacokon
 • elszámolás szabályai
 • letéti számlák
 • határidős pozíciók fenntartásának költségei
Határidős stratégiák
 • több határidős pozíció együttes összefüggése
 • spekulatív stratégiák
 • fedezeti stratégiák
 • arbitrázs stratégiák
Kereskedés a Budapesti Értéktőzsde határidős piacán
 • a határidős kereskedés szabályai

 

Az előadások időpontjai: 2018. máj. 5., máj. 12., máj. 26.
Jelentkezési határidő: 2018. április 30.

A modul díja: 63.500.- Ft

JELENTKEZEM A MODULRA

A TANFOLYAM RÉSZVÉTELI DÍJA

Amennyiben a 4 alap modult egy összegben befizeted a tanfolyam kezdéséig, úgy  15% kedvezményt biztosítunk számodra. Ebben az esetben a tanfolyam díja: 250.000 Ft + ÁFA (317.500 Ft) (Ebben az árban a 4 alapmodul van benne.)

Amennyiben moduljainkat külön-külön szeretnéd elvégezni, abban az esetben az egyes modulok árait azok leírásánál találod.

Kedvet kaptál, hogy részt vegyél a tanfolyamunkon? Jelentkezz online!

KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉGEK

Amennyiben úgy érzed a modul elvégzése után még maradt kérdésed a vizsga anyagát illetően, lehetőséged van konzultációra jelentkezni. Fontos megjegyezni, hogy a konzultáció során feltételezzük a vizsgaanyag teljes ismeretét, így csak abban az esetben jelentkezz, ha már tisztában vagy a főbb összefüggésekkel, hiszen nem lesz idő a teljes tananyag újra átvételére.

A konzultációra maximum 10 fő jelentkezhet.

A konzultáció díja minden modul esetén 7.000 Ft + Áfa (8.890 Ft).

A következő konzultációs modul:

A konzultáció jelentkezési határideje:

Konzultációra jelentkezni Olajos Helga kolléganőnknél tudsz az olajos.helga@brokerkepzo.hu címen.

A jelentkezés beérkezése után értesítést küldünk annak elfogadásáról számodra, illetve megírjuk a várható helyszínt is.

Amennyiben jelentkeztél a konzultációra, de mégsem tudsz eljönni, azt kérjük egy héttel a kitűzött alkalom előtt jelezd nekünk írásban (e-mailen). Amennyiben ezt követően lépsz vissza, úgy a részvételi díj kiszámlázásra kerül.